Oftalmorevmatologie

I. Kozák, J. Rovenský, V. Štvrtinová, L. Franeková et al.
Galén, 2017
Signatúra: K 58490

Interdisciplinárny postup v liečbe pacienta je dôležitým pilierom medicínskej praxe a prínosom tak pre pacienta, ako aj pre zúčastnené strany odborníkov. Vďaka nemu môžu lekári presnejšie diagnostikovať chorobu a zvoliť najvhodnejší terapeutický postup.

Cieľom monografie je priblížiť problematiku spojujúcu dve medicínske špecializácie - oftalmológiu a reumatológiu. Najčastejším interdisciplinárnym problémom oftalmológov a reumatológov je zápal očných štruktúr u pacienta s reumatickým ochorením. Odhaduje sa, že určitá forma očného zápalu sa vyskytuje až u tretiny pacientov s reumatickým ochorením. Autori v publikácii predstavujú rôzne klinické prezentácie očných ochorení pri reumatickom postihnutí z domácej i zahraničnej klinickej praxe. Sústreďujú sa na nové poznatky v diagnostike, zobrazovacích metódach a liečbe tejto skupiny ochorení.

Prvá časť knihy je venovaná diagnostike v reumatológii, na ňu nadväzuje diagnostika uveitíd v oftalmológii. V ďalšej časti sú popísané súčasné liečebné možnosti v reumatológii a následne tiež liečebné možnosti uveitíd a transport liečiv. V ďalších kapitolách sú rozoberané jednotlivé diagnózy v súvislosti s poškodením očí.

Publikácia je určená oftalmológom, reumatológom, internistom, všeobecným lekárom, lekárom v predatestačnej príprave či študentom medicíny so záujmom o tieto odbory.