Onemocnění sítnice a cévnatky v praxi

J. Studnička a kol.
Mladá fronta, 2018
Signatúra: K 59205

Autori vo svojej knihe ponúkajú súhrnný pohľad na diagnostiku a liečbu ochorení sietnice a cievovky. Kniha umožňuje očným lekárom prehľadným spôsobom získať informácie o príčinách, rizikových faktoroch, klinických príznakoch, objektívnom náleze, diagnostických možnostiach a liečbe celého spektra chorioretinálnych ochorení.

Publikácia je rozdelená do dvanástich kapitol, ktoré sa zaoberajú dystrofiami sietnice, cievnymi, zápalovými a degeneratívnymi chorobami sietnice a cievovky, chorobami sietnice a cievovky detského veku, nádormi, chorobami vitreoretinálneho rozhrania, odchlípením sietnice a pridružených stavov, toxickými prejavmi na sietnici a cievovke a úrazmi oka.

Celá kniha je doplnená mnohými farebnými obrázkami a snímkami klinických nálezov a výsledkov rôznych vyšetrovacích metód typických pre danú chorobu. Cieľom publikácie je pomôcť lekárom rýchlo a presne stanoviť správnu diagnózu a na základe toho poskytnúť pacientom cielenú a účinnú liečbu.

Publikácia je určená všetkým očným lekárom a mala by slúžiť ako užitočný pomocník pri riešení každodenných problémov pri starostlivosti o ich pacientov.