Optická koherenční tomografie: Klinický atlas sítnicových patologií

P. Němec, V. Löfflerová, B. Kousal
Mladá fronta, 2017
Signatúra: K 59055

Optická koherentná tomografia (skr. OCT z angl. Optical Coherence Tomography) spôsobila v oftalmológii revolúciu a postupom času sa stala zlatým štandardom medzi zobrazovacími metódami. OCT je diagnostická metóda, ktorá dosiahla v posledných rokoch výrazný rozvoj a umožnila úžasný pokrok v diagnostike a algoritmoch liečby ochorení sklovca, sietnice a cievovky. OCT vyšetrenie pomáha zásadne zvýšiť mieru senzitivity pri diagnostike celého spektra sietnicových patológií, zvyšuje kvalitu terapeutického rozhodovania a umožňuje presný monitoring liečebných výsledkov. Predstavuje neoceniteľný diagnostický nástroj, ktorý sa stal neodmysliteľnou súčasťou každodennej oftalmologickej praxe.

Druhé prepracované a doplnené vydanie českého OCT atlasu je veľkým prínosom pre klinickú prax. Prišlo na trh práve v čase, keď sa dostupnosť OCT diagnostiky už neobmedzuje len na vyššie špecializované pracoviská, ale stáva sa aj súčasťou bežnej klinickej praxe.

Nadštandardne obrazovo dokumentovaný text umožní pochopiť podstatu diagnostickej metódy, orientovať sa správne v základných charakteristikách snímaného obrazu, interpretovať a presne popisovať získané skeny sietnice.

Kniha okrem klasických kapitol venovaných teórií a jednotlivým patologickým jednotkám, prináša aj rozsiahlu časť venovanú diagnostike zmien choroidey pri rôznych chorioretinálnych patológiách. Druhé, prepracované vydanie je navyše doplnené o dve nové, v súčasnosti veľmi aktuálne kapitoly: OCT angiografia a Autofluorescencia pri rôznych patológiách. Každá z kapitol knihy je autormi obohatená o kazuistiky, ktoré sa vždy viažu k aktuálnej téme kapitoly.

Atlas OCT diagnostiky poslúži ako obrazový sprievodca a stane sa každodenným neoceniteľným pomocníkom pre oftalmológov.