PSYCHOLOGIE - přehled základních oborů

Milan Nakonečný
Triton, 2011
Signatúra: K 54977

Kniha Psychológia prináša prehľad odborov základných psychologických vied na čele so všeobecnou psychológiou, ako je to obvyklé v dnešných rozsiahlych učebniciach psychológie v angličtine a nemčine. Tak sa čitateľ zoznámi okrem hlavných tém všeobecnej psychológie (vnímanie, imaginácia, myslenie, cítenie a motivácia) tiež so základmi psychológie osobnosti, v ktorej autor kladie dôraz najmä na jej dynamickú štruktúru a funkcie jástva (ega). Publikácia obsahuje aj úvod do sociálnej psychológie, najmä psychologické základy dyadických vzťahov (tj. vzťahov ja-ty), ďalej úvod do vývinovej psychológie s prehľadom psychických zvláštností detstva, dospievania, adolescencie, dospelosti a staroby, a nakoniec je čitateľ uvedený tiež do základov psychopatológie (prehľad základných porúch psychickej činnosti) a psychoterapie (základné metódy a smery). Súčasťou knihy je taktiež pomerne obsiahly slovník psychologických pojmov.

Kniha je výsledkom rozsiahleho komparatívneho štúdia učebníc psychológie a tiež autorovej dlhoročnej pedagogickej činnosti na niekoľkých vysokých i stredných školách, pri ktorej dospel k záveru, že psychologické myslenie vyžaduje vedľa znalostí empirických faktov tiež teoretické vedomosti a filozofický vhľad.