Pediatria, 1. a 2. diel

T. Šagát, M. Šašinka, L. Kovács, P. Bánovčin, M. Kuchta a kol.
Herba, 2019
Signatúra: U 12225

Predkladaná kniha predstavuje tretie aktualizované a rozšírené vydanie dvojdielnej slovenskej učebnice Pediatrie, ktorú pod editorským aj autorským vedením prof. Šašinku pripravil kolektív jeho spolupracovníkov. Táto rozsiahla komplexná učebnica pediatrie sa stane rukoväťou pre každého lekára na ceste k úspešnej diagnostike a liečbe detských pacientov.

Autori sa snažili v učebnici priniesť čo najkompletnejšie informácie o súčasnom stave pediatrickej vedy a praxe v zhustenej a pritom dostupnej a prehľadnej forme. Doplnili ju o aktuálne poznatky a rozšírili o nové kapitoly – Sociálna pediatria, Infekčné choroby a Detská psychiatria. Významným pri tvorbe diela je účasť mladých autorov, čo dáva veľkú nádej, že aj nastupujúca generácia pediatrov bude pokračovať a ďalej rozvíjať odbornú publikačnú činnosť, ktorá je jednou z hlavných podmienok dobrej pediatrickej praxe.

Aj v treťom vydaní Pediatrie prinášajú autori najnovšie poznatky z teoretických disciplín v miere, ktorá je potrebná pre pochopenie klinických častí. Autori vložili do knihy množstvo schém a obrázkov, aby štúdium bolo efektívne a čitateľovi prinieslo rýchle a trvalé poznatky. Didaktický prístup je vysvetlením aj pre hojne používané rôzne typy písma, čím sa autori snažili zvýrazniť, podčiarknuť a prípadne naznačiť delenie najdôležitejších zložiek textu. Komplexnosť problematiky si vyžiadala aj opakované odvolávky na ďalšie kapitoly knihy.

Toto komplexné 1600 stranové dielo poslúži v pregraduálnom vzdelávaní medikov, v postgraduálnom vzdelávaní lekárov pri príprave na atestácie z pediatrie a dorastového lekárstva, ale aj v samotnej pediatrickej praxi.