Pocket Atlas of Coronary Physiology

Petr Kala, Martin Mates
Maxdorf, 2012
Signatúra: K 55660

Koronárna angiografia je dnes základnou morfologickou zobrazovacou metódou. Presnejšie metódy, ako je intravaskulárny ultrazvuk (IVUS) a optická koherentná tomografia (OCT), sú schopné vďaka vyššej rozlišovacej schopnosti presnejšie stanoviť stupeň koronárneho postihnutia. I napriek tomu však niektoré otázky zostávajú nezodpovedané. Hlavná otázka totiž znie, či revaskularizovať. Stanovenie hemodynamickej významnosti konkrétnych stenóz môže byť dnes ľahko posúdené priamo v katetrizačnom laboratóriu pomocou merania tlaku pred stenózou a za ňou v priebehu maximálnej hyperémie. Táto metóda stanovenia frakčnej prietokovej rezervy myokardu (FFR) sa stala novým štandardom súčasnej kardiológie a je dnes súčasťou odporúčaných postupov kardiologických spoločností v Európe a v USA.

Vreckový atlas koronárnej fyziológie obsahuje 35 kazuistík pacientov s ochorením koronárních tepien, ktoré bolo obtiažne vyhodnotiť štandardnou angiografiou a ktoré boli definitívne objasnené až meraním tlaku v koronárnych tepnách a vyhodnotením frakčnej prietokovej rezervy (FFR).

V atlase sú tiež prezentované angiogramy a široká škála záznamov o meraní tlaku, ktoré pomáhajú objasniť problematiku a sú kľúčom ku stanoveniu správnej diagnózy a liečby.