Poranění páteře

Ján Kočiš, Peter Wendsche et al.
Galén, 2012
Signatúra: K 55696

Posledné roky priniesli do problematiky poranení chrbtice mnoho pokrokových zmien, či už boli odvodené od moderných zobrazovacích technológií, komplexných klasifikačných systémov alebo prepracovaných operačných postupov a stabilizačných systémov rôzneho druhu.

Predkladaná publikácia prináša komplexný pohľad na diagnostiku a liečbu poranení chrbtice a miechy. Každá kapitola je doplnená množstvom fotografií a schematických obrázkov. Citácie uvedené na konci každej kapitoly poskytujú prakticky úplnú literárnu informáciu k danej tematike.

Česká spondylochirurgia zaznamenáva v súčasnosti rad významných literárnych počinov v Čechách aj v zahraničí. Táto kniha je ďalším príspevkom k budovaniu tohto mladého lekárskeho odboru. Mala by upútať pozornosť nielen lekárov bezprostredne sa zaoberajúcich úrazmi chrbtice, ale aj všeobecných úrazových chirurgov, neurológov či rehabilitačných špecialistov. Okrem iného aj preto, že najväčšia lekárska knižnica na svete, The United States National Library of Medicine, ktorá má vo fonde vyše sedem miliónov kníh a časopisov, nemá žiadnu podobnú publikáciu za obdobie posledných desiatich rokov.