Praktická imunohematologie - Erytrocyty

J. Masopust, M. Písačka
Mladá fronta, 2016
Signatúra: K 58449

Predkladaná publikácia predstavuje prvú českú modernú imunohematologickú učebnicu, ktorá okrem teoretických poznatkov predkladá čitateľom tiež rad praktických doporučení a skúseností z oblasti imunohematológie erytrocytov. Ponúka prehľadné informácie o krvnoskupinových systémoch erytrocytov vrátane ich klinického významu a funkcií.

Veľká časť učebnice sa venuje možnostiam, prednostiam a úskaliam vyšetrovacích metód a postupov používaných v imunohematologických laboratóriách.

Samostatné kapitoly pojednávajú o krvných skupinách, imunohematologických technikách – detekcii antigénov a protilátok, o význame imunohematologických vyšetreniach červenej rady pre transfúzie, potransfúznych imunitných reakciách červenej rady, o autoimunitných hemolytických anémiách a hemolytických ochoreniach plodu a novorodenca.

Jednotlivé kapitoly sú ukončené súhrnom a krátkymi skúšobnými testami. Publikácia je doplnená veľkým množstvom tabuliek, schém a obrázkov, ktoré umožňujú lepšie pochopenie problematiky.

Učebnica sa snaží osloviť široké spektrum čitateľov – od študentov, zdravotných laborantov, bioanalytikov až po lekárov zaoberajúch sa imunohematologickou tematikou. Iste bude ich dobrým pomocníkom pri riešení každodenných praktických pracovných úloh a prípadných problémov.