Praktická oftalmologie

H. Štrofová
Mladá fronta, 2018
Signatúra: K 59049

Zrak je najdôležitejší z ľudských zmyslov, ktorý nám umožňuje vnímať svetlo, farby, vzdialenosti, priestor a tvary. Človek prijíma cez zrak do mozgu 80-90 % všetkých informácií.

Autorka si dala za cieľ napísať prehľadnú monografiu zameranú na najbežnejšie očné chyby a priblížiť ich diferenciálnu diagnostiku, diagnostiku a terapiu.

Kniha prináša komplexný praktický pohľad na najčastejšie očné chyby (refrakčné chyby oka, suché oko, katarakta, glaukóm, vekom podmienená degenerácia makuly) a venuje sa aj diferenciálnej diagnostike červeného oka, bolesti oka a zhoršenému videniu. Zaradené sú aj kapitoly o kontaktných šošovkách a laserovej a chirurgickej korekcii refrakčných vád.
Dôraz kladie na medziodborovú spoluprácu, napríklad pri starostlivosti o pacientov s kožnými ochoreniami, ptózou viečok alebo amaurosis fugas (prechodná porucha zraku).
Autorka upozorňuje aj na úskalia pri žiadosti o vydanie alebo predĺženie vodičského preukazu, či zbrojného alebo lodného preukazu a legislatívu k tejto problematike. Záverečné kapitoly sú venované očným chorobám u detských pacientov. Celú problematiku uzatvára kapitola o očných prístrojoch a vybavení v očnej ambulancii.

Kniha je určená nielen pre začínajúcich oftalmológov, ale i pre študentov medicíny, optikov, optometristov, všeobecných lekárov pre deti i dospelých a internistov.