Psychologie školní šikany

P. Janošová, L. Kollerová, K. Zábrodská, J. Kressa, M. Dědová
Grada, 2016
Signatúra: K 58275

Šikana označuje fyzický, verbálny alebo psychický útok, ktorého cieľom je zastrašiť, znepokojiť alebo ublížiť obeti. Pre šikanovanie je typický nepomer síl medzi páchateľom a obeťou a opakovanie útokov počas dlhšej doby. Šikanovanie je závažný jav, nakoľko ohrozuje duševné aj fyzické zdravie žiaka.

Konflikty medzi deťmi sú zákonité a musíme s nimi počíta. Ako ale spoznáme, že nastal ten okamžik, kedy začnú naplňovať kritériá šikany a vyžadujú efektívnu pomoc dospelých? Ako rozoznať, kedy ide o nevinné detské doberanie a kedy už o šikanu? Na tieto a ďalšie otázky nájde čitateľ odpovede v publikácii Psychologie školní šikany.

Autori si dali za cieľ poskytnúť prehľad poznatkov o šikane ako o komplikovanom jave, o výskumných metódach i konkrétnych problémových situáciách, ktoré sú pre ňu typické. Pri analýze problematiky šikany medzi deťmi a mládežou vychádzajú z najnovších teórií ľudskej agresie, vývinovej psychológie a psychológie detských skupín. Zameriavajú sa predovšetkým na menej závažné formy šikany, vyčleňovanie a ignorovanie, s ktorými sa stretávajú učitelia a žiaci vo väčšine školských tried. Všetky poznatky demonštrujú na príkladoch z praxe a na konci jednotlivých kapitol sú uvedené konkrétne námety pre prácu so žiakmi.

Kniha je určená všetkým, ktorí sa zaoberajú výskumom a diagnostikou šikany. Ocenia ju školskí psychológovia, pedagógovia, výchovní poradcovia, a v neposlednom rade aj rodičia šikanovaných detí.