Recidivujúce infekcie dýchacích ciest a imunomodulácia u detí

Miloš Jeseňák, Zuzana Rennerová, Peter Bánovčin a kolektív
1. vyd., 2012, Mladá Fronta
Signatúra: K 55264

Monografia tímu prevažne slovenských, ale čiastočne aj českých odborníkov podává pohľad na problematiku opakovaných respiračných infekcií detskom veku a na možnosti ich komplexnej liečby a prevencie.

Jednotlivé state knihy systematicky rozoberajú klinické jednotky podieľajúce sa významnou mierou na recidívach zápalu, poukazujú na ich zvláštnosti, a to či už vo vzťahu k dedičnosti, alebo k typom imunologickej poruchy. K osobitosti diela významne prispieva tiež opis rôznych prístupov k modulácii funkcií imunitného systému spolu s charakteristikou jednotlivých prípravkov.

Kniha svojím komplexným chápaním problematiky recidivujúcich zápalov tvorí jedinečné dielo v slovenskej a českej literatúre. Svojím obsahom upúta nielen pediatrov, ale osloví aj klinických imunológov a alergiológov, pneumológov, otorinolaryngológov či iných špecialistov, ktorí sa stretávajú s touto problematikou.