Refluxní choroba jícnu - GERD

Marcelo F.Vela, Joel E.Richter, John E.Pandolfino a kolektív
Grada, 2015
Signatúra: K 57654

Gastroezofageálna refluxná choroba pažeráka je pomerne časté ochorenie časti tráviaceho traktu, kde spektrum klinických príznakov zahŕňa aj symptómy mimo ezofágu. Terapia spočíva v podávaní inhibítorov protónovej pumpy a má pomerne dobrú odpoveď. Ale pribúda počet pacientov, u ktorých aj po podaní liečby pretrvávajú typické či atypické symptómy. Kniha ponúka komplexný prehľad o gastroezofageálnej refluxnej chorobe.

Prvá časť tejto praktickej príručky predstavuje súhrn základných faktov o ochorení, patofyziológiu ochorenia, epidemiológiu, diagnostiku a možnosti liečby. Druhá časť obsahuje riešenie rôznych klinických problémov v spojitosti s GERD, kazuistiky a navrhované algoritmy pre diagnostiku a terapiu. Posledná tretia časť je venovaná vzniku Barrettovho pažeráka u pacientov s refluxnou chorobou, diagnostike, sledovaniu a možnostiam liečby. Knihu dopĺňa množstvo obrázkov a prehľadných tabuliek.

Monografia predstavuje praktickú príručku pre gastroenterológov a internistov, ale aj pre praktických lekárov, ktorí prichádzajú s chorými do každodenného kontaktu.