Revmatologie v klinických scénářích

J. Závada a kol.
Mladá fronta, 2018
Signatúra: K 59161

Podľa autorov knihy, jej cieľom nie je predkladať zjednodušený návod na diagnostiku a liečbu reumatických ochorení. Diagnostické i terapeutické postupy sa stále vyvíjajú a niekoľko mesiacov od vydania už nemusia byť niektoré fakty predkladané v tejto knihe aktuálne. Hlavný zámer knihy je iný - predstaviť spôsob uvažovania reumatológa o pacientovi, ktorý prichádza s kombináciou symptómov a objektívnych nálezov svedčiacich o možnej prítomnosti zápalového reumatického ochorenia. Na typických scenároch z klinickej praxe sprevádzajú autori čitateľa na ceste od syndrómu k špecifickej diagnóze a tam, kde je to relevantné, aj rozvahou o stratégii a cieľoch liečby.

Úvodné kapitoly publikácie sa venujú základom klinického vyšetrenia v reumatológii, charakterizujú hlavné reumatické syndrómy a predkladajú návod pre racionálne využitie pomocných laboratórnych a zobrazovacích metód. Štruktúra knihy je postavená na prípadových štúdiách s cvičnými otázkami (s niekoľkými návrhmi možných riešení), ktoré exponujú problematiku preberanú v nasledujúcom texte. Každá kapitola je potom uzavretá riešením klinického scenára s krátkou diskusiou o navrhovaných možnostiach.

Text je zameraný na zápalové reumatické choroby a systémové ochorenia spojiva s dôrazom na niektoré aspekty v klinickom uvažovaní reumatológa, ktoré autori na základe svojich skúseností považujú za podstatné a užitočné i pre širšiu lekársku obec.

Kniha je určená predovšetkým študentom, začínajúcim reumatológom a lekárom iných odborností, ktorí sa chcú dozvedieť viac o reumatológii. Kazuistický prístup k problematike však môže byť zaujímavý aj pre skúsených reumatológov.