Revmatologie v obrazech

Marta Olejárová
Mladá Fronta, 2016
Signatúra: K 58437

Reumatické choroby sú širokou a veľmi heterogénnou skupinou chorôb, ktoré majú spravidla veľmi pestrý klinický obraz, takže ich diagnostika je v bežnej klinickej praxi pomerne náročná. Včasná diagnostika reumatického ochorenia s určením pravdepodobného pôvodu choroby je však nevyhnutným predpokladom úspešnej liečby.

Publikácia "Revmatologie v obrazech“ vznikla s cieľom zaplniť prázdne miesto na českom trhu medzi špecializovanou literatúrou z oblasti reumatológie a tiež vyjsť v ústrety potrebám mladých lekárov v postgraduálnej príprave v odboroch reumatológia, ortopédia, interná medicína, všeobecné praktické lekárstvo a ďalších špecializáciách.

Táto publikácia si kladie za cieľ predstaviť čitateľovi typické klinické prejavy najčastejších reumatických ochorení v rôznych štádiách vývoja, ale súčasne tiež ukázať menej časté alebo vzácne ochorenia. Kniha je rozdelená do kapitol podľa jednotlivých diagnóz - rôznych foriem artritíd, difúznych ochorení spojiva a ďalších vybraných reumatických chorôb. Jednotlivé kapitoly sú doplnené obrázkami s kazuistickým popisom prípadu a pacientových ťažkostí, vďaka čomu čitateľ získa ucelenú predstavu o konkrétnej klinickej manifestácii danej choroby.

Bohatá obrazová dokumentácia v tejto príručke bola autorským tímom starostlivo vybraná z archívu Revmatologického ústavu v Prahe. Autori sa zamerali na to, aby jednotlivé snímky boli maximálne ilustratívne, popisné a zdokumentovali tak reumatické ochorenia v priebehu ich vývoja od včasných foriem až po pokročilé fázy.