Slnečný vitamín: Pandémia nedostatku vitamínu D

Miroslav A. Šašinka, Katarína Furková
Herba, 2012
Signatúra: K 55033

Autori v knihe vysvetľujú ako súvisí celý rad civilizačných ochorení – kardiovaskulárnych, osteoporózy, cukrovky, ochorení horných a dolných dýchacích ciest či riziko vzniku onkologických ochorení s nedostatkom vitamínu D a aká je jeho úloha v boji proti vírusom a pri aktivovaní imunity.

Vitamín D sa v súčasnej dobe dostáva do pozornosti vedcov a lekárov vďaka poznatkom o jeho širokospektrálnych účinkoch. Nakoľko sa zistila celosvetovo v rozvinutých krajinách v neuveriteľne vysokom percente (viac ako 70%) nedostatočná koncentrácia zásobného vitamínu D 3, autori upozorňujú na potrebu vyšetrovať koncentráciu tohto vitamínu a na podklade jeho metabolizmu vysvetľujú potrebu dbať na jeho primeranú suplementáciu.