Slovensko-anglická terminológia verejného zdravotníctva I

Cyril Klement, Roman F.N. Mezencev a kolektív
PRO Banská Bystrica, 2016
Signatúra: K 57997

Publikácia prezentuje viac ako 2400 hesiel a vybraných definícií používaných v oblasti verejného zdravotníctva, vrátane epidemiológie, hygieny životného prostredia, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy, vakcinológie, toxikológie, ochrany a podpory zdravia. Oblasť verejného zdravotníctva dopĺňajú heslá z oblasti štatistiky, ekonómie, práva a informačných technológií. V publikácii sú rozoberané aj medzinárodné aspekty verejného zdravotníctva, čím autori chceli poukázať na jeho globálny rozmer. Okrem slovensko-anglickej terminológie je na konci knihy aj anglicko-slovenský zoznam hesiel pre ľahšie vyhľadávanie.
Kniha predstavuje prvú časť terminologického slovníka, v budúcnosti pribudnú ďalšie vydania, ale aj elektronický formát.

Publikácia je určená pre študentov medicíny a ošetrovateľstva a ďalších, ktorí majú záujem rozšíriť svoje poznatky v tomto obore. Anglická časť publikácie bude užitočná pre pracovníkov vo verejnom zdravotníctve, ktorí prichádzajú do kontaktu s medzinárodnými organizáciami.