Slovník lékařských zkratek

J. Hugo, M. Vokurka, M. Fidlerová a kol.
Maxdorf, 2019
Signatúra: K 59774

Skratky sú typickým rysom modernej medicíny a platí to pre lekársku dokumentáciu, odbornú literatúru, prezentácie na lekárskych kongresoch či klinické štúdie. Väčšina lekárov ovláda skratky používané na vlastnom pracovisku, ale s postupujúcou diverzifikáciou pododborov už zďaleka nie všetky skratky v rámci svojej špecializácie. Texty z iných pracovísk či z iných odborov tak vyžadujú stále dohľadávanie skratiek, pričom vyhľadať skratku na internete býva ťažké - rovnaká skratka býva okrem medicíny používaná aj v desiatkach ďalších kontextov.

Druhé rozšírené a aktualizované vydanie Slovníka lekárskych skratiek obsahuje približne o 1 000 skratiek viac oproti predchádzajúcemu vydaniu a vychádza z pomerne rozdielnych zdrojov. Základ tvoria skratky z Veľkého lekárskeho slovníka a predovšetkým excerpcia z niekoľkých stoviek kníh z českých nakladateľstiev, českých odborných časopisov a prezentácií prednášaných na odborných zjazdoch a kongresoch. Zohľadnené boli aj zoznamy oficiálne doporučených skratiek z nemocníc na území Českej republiky. Za veľmi významný zdroj považujú autori veľký počet skratiek získavaný priamo od lekárov, teda skratiek väčšinou „neoficiálnych“, ale dobre zavedených – takých, ktoré sú lekári zvyknutí tradične v dokumentácii i vo vzájomnej komunikácii používať.

Slovník bude užitočnou príručkou umožňujúcou lepšiu orientáciu v súčasnej medicíne pre profesionálov i laikov.