Spinálna chirurgia II

Bruno Rudinský (Ed.)
SAP – Slovac Academic Press, 2012
Signatúra: K 55486

Autori sa v monografii venujú problematike spinálnej chirugie - spondylochirurgie so zameraním na oblasť torakolumbálnej chrbtice. Zrozumiteľnou formou prinášajú aktuálne informácie z oblasti diagnostiky, chirurgickej liečby, neuromodulačnej liečby a oblasti regeneračnej medicíny.

Jednotlivé kapitoly si nekladú za úlohu vyčerpávajúcom spôsobom opísať všetky možnosti liečby. Autori prezentovali vo väčšine prípadov svoje dlhoročné skúsenosti a na základe nich prezentujú odporúčania pre prax.

Spondylochirurgia alebo spinálna chirurgia je dnes už stabilnou súčasťou odborov neurochirurgie, ortopédie a úrazovej chirurgie. Počet odborníkov z rôznych oblastí medicíny, ktorí sa venujú „spinálnemu pacientovi“, je však podstatne viac. Tejto problematike sa venujú neurológovia, neurofyziológovia, anestéziológovia a intenzivisti, fyzioterapeuti, ale aj odborníci na liečbu chronickej bolesti a v poslednom čase aj odborníci z oblasti regeneračnej medicíny.

Publikácia je vhodným pomocníkom pri orientácii v rýchlo sa vyvíjajúcej oblasti spinálnej chirurgie, resp. starostlivosti o „spinálneho pacienta“.