Štruktúra a funkcia cievnej steny v normotenzii a hypertenzii

František Kristek a Soňa Čačányiová
Vydavateľstvo Petrus, 2015
Signatúra: K 57579

Cievny systém má v organizme výnimočné postavenie, pretože vstupuje do všetkých orgánov a jeho poškodenie vedie k štruktúrnym a funkčným zmenám celého systému, čo ovplyvňuje ich funkcie. Poznávanie príčin spustenia patologických procesov v kardiologickom systéme, poznanie základných mechanizmov a vzájomných vzťahov je nevyhnutné na pochopenie týchto procesov.

Monografia ponúka len úvodný prehľad pre tých, ktorí sa chcú podrobnejšie venovať problematike kardiovaskulárneho systému. Autori prezentujú prevažne svoje výsledky o štruktúre a funkcii veľkých prívodných artérií u potkanov za normálnych a patologických podmienok, ktoré porovnávajú s výsledkami ďalších laboratórií. V prvej časti knihy je všeobecná štruktúra jednotlivých zložiek cievnej steny a ich prepojenie. Ďalej sa autori venujú úlohe oxidu dusnatého v cirkulácii a patologickým zmenám v štruktúre a funkcii cievnej steny, ktoré sú vyvolané vysokým tlakom pri esenciálnej a NO deficitnej hypertenzii.