Svět dětské mozkové obrny: nahlížení vlastního postižení v průběhu socializace

Miroslav Kudláček
Portál 2012
Signatúra: K 55372

Život s detskou mozgovou obrnou má mnoho úskalí. Od formy DMO a včasnosti určenia diagnózy sa odvíjajú konkrétne prekážky na ceste k samostatnej a sebestačnej existencii. Komplikovanosť určenia diagnózy, nároky kladené rehabilitáciou a vyrovnávanie sa s vlastným postihnutím túto cestu často priťažujú. Vzhľadom k vrodenej povahe ochorenia, človek s týmto postihnutím postupne rozpoznáva jeho jednotlivé prejavy a dôsledky pre život v spoločnosti.

Kniha zasväcuje čitateľa do spletitého sveta DMO, ponúka historický pohľad na postihnutie, klasifikáciu foriem DMO, predstavuje dve najčastejšie rehabilitačné metódy a predovšetkým dáva nahliadnuť do osobnej skúsenosti života s týmto postihnutím na pozadí konkrétnych príbehov.