Traumatológia hrudníka a brucha dospelých

M. Kilian, V. Žalman, V. Kováčik a kol.
HERBA, 2017
Signatúra: K 58733

Publikácia Traumatológia hrudníka a brucha je treťou časťou päťdielnej publikácie zameranej na traumatológiu dospelých. Pacienti s poraneným hrudníkom či bruchom sú každodennou súčasťou ambulancií centrálnych príjmov, traumatologických a chirurgických ambulancií. Vo väčšine prípadov ide o tupé poranenia, či už pri pádoch alebo dopravných nehodách, ale ani penetračné poranenia nie sú zriedkavé. Často sú tieto poranenia súčasťou polytraumy a vyžadujú preto rýchlu a správnu diagnostiku, klasifikáciu a liečbu.

Kniha je inšpirovaná takými publikáciami ako Top Knife od autorov Hirshberga a Mattoxa, či knihou Atlas of Trauma Surgery od Donovana, teda autormi s množstvom skúseností s liečbou thorako-abdominálnych poranení. Predkladaná kniha sa snaží stručne opísať jednotlivé úrazy hrudníka, brucha, retroperitonea a močového traktu tak, aby si čitateľ vedel urobiť rýchly prehľad o študovanej problematike. Najviac sa snaží zamerať na diagnostiku a liečbu poranení jednotlivých orgánov a systémov tak, aby mal ošetrujúci lekár či už centrálneho príjmu, traumatológie a chirurgie možnosť čo najrýchlejšieho zorientovania sa a rozhodnutia sa pre čo najlepší a najefektívnejší liečebný postup či už cirkulačne nestabilného alebo stabilného pacienta.
Úlohou autorov bolo vytvoriť praktický, použiteľný text, ktorý čitateľovi poskytne dobrý, stručný prehľad a ponúkne čo najlepšie možnosti riešenia problematiky thorako-abdominálnych poranení.

Kniha bude užitočnou pomôckou pre študentov pred skúškami z chirurgických odborov ako aj dennodennou pomôckou pre lekárov, chirurgov a bude im slúžiť ako návod k správnemu liečeniu týchto úrazov.