Občianske združenie MEDLIB

Občianske združenie MEDLIB (2003) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, samostatným, otvoreným apolitickým a nezávislým občianskym združením, združujúcim pracovníkov lekárskych knižníc, používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ako i verejnosti. Cieľom občianskeho združenia je podieľať sa na ochrane a podpore zdravia a vzdelávania ako aj vytváranie priaznivých podmienok na plnenie úloh vyplývajúcich z poslania a činnosti Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave. Vytvoril sa priestor na združovanie profesijných záujmov všetkých typov používateľov, využitie ich potenciálnych návrhov a postrehov na skvalitnenie služieb knižnice vo všetkých oblastiach. V neposlednej rade je cieľom občianskeho združenia získavanie finančných prostriedkov a knižných darov na konkrétne programy Slovenskej lekárskej knižnice v oblasti doplňovania knižnično-informačných fondov ako aj výchovy a vzdelávania používateľov. Členstvo v OZ MEDLIB vzniká vyplnením prihlášky za člena, dokladom o členstve je vydaný členský preukaz. Členský príspevok je dobrovoľný.
 

Dátum poslednej aktualizácie: 9.7.2020