Letný oddych od učenia sa lekárov a zdravotníkov netýka

Toto leto im však pri vzdelávaní významne pomohla Slovenská lekárska knižnica. Kvantum odborných informácií z celého sveta majú vďaka nej prístupných doslova z obývačky.
 
Tlačová správa, 24. august 2012 - Slovenská lekárska knižnica (ďalej „SlLK“), ktorá je súčasťou Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej „NCZI“), ponúka od začiatku tohto leta novú službu, ktorá výrazne napomáha vzdelávaniu nielen lekárov a zdravotníkov. Ide o tzv. vzdialený prístup, vďaka ktorému má ktokoľvek k dispozícii obrovskú databázu odborných článkov, prednášok a prezentácií publikovaných renomovanými zdravotníckymi odborníkmi z celého sveta. A to všetko bez toho, aby bolo potrebné prísť do knižnice, či dokonca vyjsť vôbec z domu. Informácie sú prístupné cez internet na jednom mieste kedykoľvek a kdekoľvek ich človek potrebuje. Počet záujemcov o novú službu neustále rastie.
 
Napriek tomu, že návšteva knižnice zrejme nepatrí k vyhľadávaným letným, či dovolenkovým činnostiam, SlLK sa teší pribúdajúcim používateľom aj počas tohto obdobia. Nepochybne k tomu prispelo aj sprístupnenie plnotextových licencovaných elektronických databáz s nevyčísliteľným počtom aktuálnych odborných medicínskych informácií z celého sveta. Vďaka tomu môžu mať všetci naši lekári a zdravotnícki pracovníci jednoduchší a rýchlejší prístup k najnovším odborným a kvalitným informáciám zo všetkých odborov ich pôsobenia a záujmu. A to 24 hodín denne, či už doma alebo v práci.
 
Unikátnu službu vzdialeného prístupu spustila SlLK pred vyše dvomi mesiacmi a je jedinou lekárskou knižnicou na Slovensku, ktorá okrem vybranej skupiny lekárov, medikov, či iných zdravotníckych pracovníkov poskytuje dané služby všetkým svojim používateľom. Napriek letnému a dovolenkovému obdobiu sa aj vďaka tejto novinke do knižnice zaregistrovalo vyše 120 nových používateľov. V uplynulých dvoch mesiacoch navštívili a využili portál vyše 500-krát, čo znamená viac ako 5 vstupov denne vrátane sobôt a nedieľ za krátke obdobie od spustenia vzdialeného prístupu.
 
„Teší nás záujem o túto novinku. Veríme, že najnovšie medicínske poznatky z celého sveta informačne obohatia našich lekárov, ale aj všetkých ostatných používateľov a budú využité a zhodnotené v praxi alebo na akademickej pôde“, uviedla v tejto súvislosti riaditeľka knižničných činností NCZI Slávka Hurná.
 
SlLK ako národná lekárska knižnica, ktorá sa už vyše 60 rokov spolupodieľa na vzdelávaní lekárov a zdravotníkov sa spustením tejto služby stala členom medzinárodnej rodiny národných knižníc poskytujúcich široký okruh odborných medicínskych informácií. Vzdialený prístup je dostupný na web stránke SlLK (www.sllk.sk) pre všetkých jej registrovaných používateľov. Službu je možné nájsť aj v Online knižnici na vzdelávacom portáli Slovenskej lekárskej komory, kde ju však môžu využiť len mimobratislavskí lekári registrovaní v SLK.