Databázy

Slovenská lekárska knižnica v Bratislave ponúka prístup do viacerých elektronických informačných zdrojov, poskytujúcich autorizované medicínske a zdravotnícke informácie, ako aj informácie o overených výsledkoch a postupoch v poskytovaní zdravotnej starostlivosti (napr. Evidence Based Medicine).

Niektoré z databáz tvorí knižnica sama (napr. BMS, CiBaMed), iné sú voľne dostupné alebo je na Slovensku dostupná národná licencia (napr. EBSCO). Do ďalších elektronických zdrojov má knižnica predplatený prístup (napr. ScienceDirect).
 

Dátum poslednej aktualizácie: 10.2.2020