Návrhy na nákup kníh a časopisov

Vážení používatelia,

akvizičným návrhom môžete zadať podnet pre pracovníkov akvizície na zakúpenie knihy alebo časopisu, ktorý Vám v našom knižničnom fonde chýba.

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na Vaše návrhy.

NÁVRH NA ZAKÚPENIE KNIHY:

Autor
Názov
Miesto vydania, vydavateľstvo, rok vydania
ISBN
Informačný prameň (zdroj informácií, obchodné meno predajcu, URL):
Cena
Poznámka / dôvod návrhu

NÁVRH NA ZAKÚPENIE PERIODIKA:

Názov
Miesto vydania, vydavateľstvo
ISSN
Informačný prameň (zdroj informácií, obchodné meno predajcu, URL):
Poznámka / dôvod návrhu

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Meno a priezvisko*
 
Vaša e-mailová adresa*
 
Telefónne číslo
Číslo čitateľského preukazu: