Rešeršné služby

Telefonické informácie: 02/ 57 269 792 (požičovňa)
Pracovník rešeršných služieb: Ing. Irina Fialková, 02/ 57 269 823

Slovenská lekárska knižnica zabezpečuje prístup ku klasickým a elektronickým bibliografickým a plnotextovým informačným zdrojom s možnosťou samostatného rešeršovania, vyhľadávania informácií, faktov.

Na požiadanie vypracujú odborní rešeršní pracovníci registrovaným používateľom profesionálne odborné tematické a citačné rešerše z licencovaných a voľne prístupných domácich a zahraničných databáz formou bibliografického súpisu relevantnej literatúry. Profesionálne rešeršné služby sú spoplatnené.

Vzdialení používatelia, žiadatelia o rešerš z celej SR, uhrádzajú poplatky spojené s vypracovaním a odoslaním rešerše podľa Spôsobu úhrady rešeršných služieb.

Forma objednávky rešerše:osobne, telefonicky, e-mailom, elektronickou žiadankou, poštou.

Výstup rešerše: elektronický - DVD, USB, e-mailom


Dátum poslednej aktualizácie: 22.7.2020