Výpožičné služby

Slovenská lekárska knižnica poskytuje používateľom a návštevníkom knižnice výpožičné služby podľa zásad uvedených v Knižničnom poriadku.

Výpožičné služby patria k základným knižnično-informačným službám a poskytujú sa registrovaným používateľom bezplatne na základe predloženia vlastného preukazu používateľa.


Dátum poslednej aktualizácie: 26.11.2019