Spolupráca s CVTI

Spolupráca s CVTI 
V zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, Slovenská lekárska knižnica poskytuje registrovaným používateľom základné knižnično-informačné služby (absenčné a prezenčné výpožičky, ústne bibliografické a faktografické informácie) bezplatne.

Popri tradičnom poskytovaní výpožičných služieb a vyhotovovaní kópií dokumentov, knižnica ponúka celé spektrum referenčných, informačných a online služieb.
 
Špeciálne knižnično-informačné služby zahŕňajú rešeršné a medziknižničné výpožičné služby, prístup k externým informačným zdrojom, poskytovanie kópií knižničných dokumentov, skenovanie článkov z časopisov a elektronické zasielanie dokumentov.
 
Podmienkou využívania všetkých služieb knižnice je registrácia a platný preukaz používateľa vydaný na celý kalendárny rok.
 
Slovenská lekárska knižnica je dostupná nie len zdravotníckym pracovníkom, ale aj širokej odbornej a laickej verejnosti.


Dátum poslednej aktualizácie: 21.04.2023