Adenomy hypofýzy: Diagnostika a komplexní léčba

David Netuka a kol.
Maxdorf, 2019
Signatúra: K 59589

Adenómy hypofýzy tvoria 10-15% intrakraniálnych nádorov. Ide síce o nádory benígne svojou biologickou povahou, ale potenciálne rizikové svoju lokalizáciou. Problematika ich diagnostiky a liečby je preto predmetom záujmu mnohých odborov - predovšetkým neurochirurgie a endokrinológie.
Popredný neurochirurg prof. MUDr. David Netuka, Ph.D., sústredil autorský kolektív vynikajúcich odborníkov pre vytvorenie praktickej monografie popisujúcej up-to-date stav diagnostiky a liečebných možností v tejto náročnej oblasti.

Všeobecná časť tejto komplexnej monografie obsahuje kapitoly venované epidemiológii a klasifikácii hypofyzárnych adenómov, histológii hypofýzy, klinickým prejavom hypofyzárnych adenómov, endokrinologickému, očnému a neurologickému vyšetreniu vo vzťahu k adenómom hypofýzy, rádiodiagnostickému vyšetreniu a diferenciálnej diagnostike.

Druhá časť knihy je venovaná terapii adenómov hypofýzy – endokrinologickej, neurochirurgickej a radiačnej liečbe. Túto časť uzatvára kapitola o tímovej starostlivosti o pacientov s adenómom hypofýzy.

Kniha je okrem endokrinológov a neurochirurgov určená aj rádiológom či klinickým onkológom a rádioterapeutom.