Ako pracuje ľudské telo

Peter Abrahams
Svojtka&Co., 2014
Signatúra: K 56044

Zložitá sieť vzájomne súvisiacich systémov a štruktúr tela podnietila v ľudstve trvalú úlohu: objaviť a rozlúštiť komplikované funkcie každej jeho časti a využiť tieto poznatky na zdokonalenie a rozvoj nových možností, ako zvíťaziť nad chorobami. Ľudské telo, ktoré možno prirovnať k zložitému prístroju, je zložené z miliárd mikroskopických jednotiek. Každá z nich má svoju špecifickú funkciu, avšak spolupracujú navzájom tak, aby vytvorili jeden plynulo fungujúci subjekt. Cieľom tejto publikácie je priblížiť a zrozumiteľnou formou vysvetliť túto "prácu" ľudského tela, a to od hlavy až po palec na nohe.

Obsiahla ilustrovaná encyklopédia anatómie a fyziológie zavedie čitateľov na neuveriteľnú cestu ľudským telom a ponúkne im pohľad do mimoriadneho sveta lekárskej vedy. Mapuje anatómiu ľudského tela detailnými umeleckými ilustráciami, ktoré zobrazujú štruktúry každej časti tela, a zároveň vysvetľuje fyziológiu každého telesného systému a poskytuje fascinujúce nahliadnutie do funkcií nášho tela.

Je prehľadne rozdelená do dvanástich kapitol podľa jednotlivých častí tela a ich funkcií: hlava, zmysly, krk, hrudník, horné končatiny, brucho a žalúdok, reprodukčný systém, panva a dolné končatiny, krvný obeh, telesné systémy, bunková a chemická štruktúra a vývoj a telesné cykly.

Publikáciu nájdete v študovni Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave na Lazaretskej 26.