Aktuality v problematike kolorektálneho karcinómu

M. Bátovský a kol.
Herba, 2020
Signatúra: K 59767

Rakovina hrubého čreva je tretím najčastejšie diagnostikovaným nádorovým ochorením v Európe. Slovensko bolo dlho v jej výskyte na prvom mieste v Európe. Včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka výrazne zlepšuje možnosti a účinnosť liečby. Podľa odhadov dosahuje úspešnosť liečby pri včasnom určení diagnózy až 90 %.

Predkladaná monografia je rozdelená do deviatich kapitol. Úvodné kapitoly sú venované epidemiológii, možnostiam prevencie kolorektálneho karcinómu a problematike kolorektálnej karcinogenézy. V ďalších kapitolách autori analyzujú pokročilý adenóm kolorekta a pílovité lézie kolorekta. Endoskopické resekcie včasného kolorektálneho karcinómu sú bohato ilustrované nálezmi z klinického materiálu autorov, čím sa zvyšuje informačná hodnota celého diela. Záverečné kapitoly sa venujú závažnej polypektómii v kolorektálnej oblasti a aktualitám v chirurgickej a systémovej liečbe kolorektálneho karcinómu. Každá kapitola je ukončená záverečnými odporúčaniami pre prax. Text obsahuje prehľadnú tabuľkovú dokumentáciu, ktorá je významnou pomôckou pre porozumenie textu a všetkých súvislostí.
Na rozdiel od doteraz publikovaných diel v tejto problematike sa autori zamerali nielen na odborný obsah a záber diela, ale majú pred očami pacienta a jeho lekára.

Kniha je určená nielen gastroenterológom, internistom, genetikom, onkológom a chirurgom, ale aj všetkým ďalším lekárom, ktorých zaujíma problematika kolorektálneho karcinómu.