Altcheck´s Diagnosis and Management of Ovarian Disorders

L. Deligdish, N.G. Kase, C. J. Cohen (editori)
Cambridge University Press, 2013
Signatúra: K 55988

Táto publikácia vychádza po 10. rokoch od svojho druhého vydania. Je venovaná jednému zo spoluautorov a editorov Albertovi Altchekovi, ktorý sa jej tretieho vydania už nedožil.
Kniha je rozdelená na 21 kapitol. Prvé z nich sa venujú najnovším poznatkom objasňujúcim normálnu funkciu vaječníkov a fungovaniu steroidných hormónov. V ďalších kapitolách sa autori zaoberajú odchýlkami od normálu pri embryologickom resp. genetickom vývine, následkom ktorých sú klinické syndrómy alebo benígna neoplázia, či už funkčná, alebo morfologická. Veľmi dôležité pre každého klinického lekára venujúceho sa vo svojej praxi starším ženám sú kapitoly venované menopauze a vaječníkom starších žien zamerané na možnosti ich manažmentu. V kapitolách zaoberajúcich sa patológiou diskutujú autori o širokom spektre transformácií od normálnych zobrazení až po hraničné nálezy, resp. virulentnú formu rakoviny. Nájdeme tu obsiahlu diskusiu o pôvode nádorov vaječníkov a úlohe iných Müllerových tkanív. Za pomoci medzinárodných príspevkov bola aktualizovaná časť o úlohe dôležitého a rozšíreného ochorenia žien bez rozdielu veku – endometrióze - pri benígnych poruchách ako aj prekancerózach. Koncepty všetkých kapitol zaoberajúcich sa neplodnosťou sú inovované, vrátane postupov manažmentu infertility. Pribudli nové kapitoly s tematikou epidemiológie rakoviny vaječníkov, vyhodnotenia rizika, včasnej detekcie, prevencie, intervencií znižujúcich riziko a najnovších metód používajúcich minimálne invazívnu chirurgiu, staging, cytoredukciu a chemoterapiu. Pribudla tiež nová kapitola zaoberajúca sa paliatívnou starostlivosťou.
Autori sa pokúsili skompletizovať publikáciu, ktorá by mohla byť zdrojom informácií pre každého, kto sa zaujíma o zázračnú až mysterióznu funkciu ženských vaječníkov v zdraví aj chorobe bez ohľadu na vek.