Analgezie a anestezie v porodnictví

Antonín Pařízek a kol.
Galén, 2012
Signatúra: K 55697

Rozvoj vedeckého poznania na konci 20. storočia významným spôsobom rozšíril znalosti o podstate bolesti a o mechanizmoch, ktorými bolesť ovplyvňuje priebeh pôrodu. Tlmenie pôrodných bolestí sa stalo nielen účinným, ale aj bezpečným. Pôrodnícka analgézia v dnešnej dobe nielenže matke a plodu neškodí, ale zdá sa, že im aj prospieva.

Kolektív autorov, popredných českých odborníkov, prináša v monografii rozsiahle medziodborové informácie a súčasné poznatky o významnej perinatologickej problematike - o použití analgézie a anestézie v pôrodníctve.

Kniha v úvode predstavuje históriu pôrodníckej analgézie a anestézie, podáva prehľad pôrodníckej problematiky, zaoberá sa pôrodnou bolesťou a liekmi používanými v tejto lekárskej špecializácii. Ďalšia časť textu je venovaná pôrodníckej analgézii (nefarmakologické metódy, systémová analgézia, regionálna analgézia) a pôrodníckej anestézií. Autori zaradili do textu i neonatologickú problematiku a zdôrazňujú tiež princípy interdisciplinárnej spolupráce ako nevyhnutnej podmienky bezchybnej starostlivosti o matku a dieťa. Náročnú tematiku dopĺňajú názorné ilustrácie a schémy.

Učebnica je určená pre postgraduálne vzdelávanie lekárov - pôrodníkov, anestéziológov, neonatológov. Zároveň by mala slúžiť ako zdroj informácií pre študentov medicíny a pôrodné asistentky.