Anestezie a pooperační péče v hrudní chirurgii

Tomáš Vymazal, Pavel Michálek a kolektív
Mladá fronta, 2016
Signatúra: K 58120

Použitie prvej éterovej narkózy v roku 1846 sa zapísalo do histórie ako prvá anestézia. O rok neskôr sa prvý krát použil chloroform. Dnes anestéziológia a intenzívna medicína predstavujú dynamické a rýchlo sa rozvíjajúce odbory. Tento rozvoj, ale aj podrobnejšie znalosti o fyziológii a patofyziológii ľudského tela umožňujú vývoj a zavádzanie nových anestetík, prístrojového vybavenia a moderných technológií.

Monografia obsahuje až 31 samostatne spracovaných kapitol a čitateľovi prináša ucelený obraz o aktuálnych postupoch pri podávaní anestézie a poskytovaní intenzívnej starostlivosti po výkonoch v hrudnej chirurgii u detí a dospelých. V úvode, po stručnej histórii nasleduje anatómia, fyziológia a patofyziológia respiračného systému. Ďalšie kapitoly sa venujú zobrazovacím metódam, ultrasonografii a aktuálnym postupom pri podávaní anestézie. Samostatná kapitola je venovaná téme transplantácii pľúc z pohľadu anestéziológa, chirurga a lekára intenzívnej starostlivosti. V ďalšej časti sa autori venujú pooperačnej starostlivosti – jej všeobecným zásadám, komplikáciám a liečbe akútnej a chronickej bolesti po hrudných výkonoch. Text je doplnený množstvom tabuliek, schém a obrázkov, ktoré poskytujú ďalšie cenné rady zo skúseností autorov.

Kniha je určená pre skúsených lekárov, ktorí sa venujú anestéziológii a pooperačnej starostlivosti v hrudnej chirurgii, ale aj pre začínajúcich internistov, lekárov v intenzívnej medicíne a chirurgov.