Atlas lidského těla

Jordi Vigué, editor
Rebo Productions, 2013
Signatúra: K 56050

Ľudské telo je úžasným, dokonale prepracovaným „strojom“, ktorý ako celok vykonáva značné množstvo funkcií. Pre naplnenie každej z týchto funkcií je potrebná celá jedna orgánová sústava, ktorá je tvorená jednotlivými orgánmi. Je treba pochopiť, akým spôsobom jednotlivé sústavy fungujú, aké sú medzi nimi väzby a ako je zaistené, že všetky dohromady vytvárajú po fyziologickej stránke celistvého a vyváženého jedinca.

I keď je telo každého z nás organizmom nesmierne zložitým a komplexným, základným východiskom pre určenie správnej starostlivosti oň je poznanie a porozumenie jeho štruktúram, zloženiu a fungovaniu.

Publikácia ponúka systematický pohľad na ľudské telo. Je obsahovo členená do kapitol, z ktorých každá sa venuje jednej konkrétnej orgánovej sústave. Na jednotlivých stránkach nájde čitateľ ilustratívne znázornenie jednotlivých súčastí ľudského tela s prislúchajúcimi popismi a podrobným vysvetľujúcim textom. Práve táto kombinácia zaujímavého a prehľadného grafického zobrazenia s bohatstvom doplňujúcich informácií vytvára pridanú hodnotu publikácie.

Kniha je zdrojom cenných informácií nielen pre učiteľov a študentov stredných škôl, ale aj pre profesionálov z rôznych oblastí, napr. fyzioterapeutov, trénerov, športovcov, masérov. Kniha poslúži tiež začínajúcim študentom medicíny a v neposlednej rade i širokej verejnosti so záujmom o zdravie a ľudské telo.