Biologické a chemické zbrane: pripravenosť a odpoveď

C. Klement, R. Mezencev, J. Bajgar
PRO, 2013
Signatúra: K 55792

Biologické a chemické zbrane predstavujú stále aktuálnu hrozbu a je úlohou každého štátu byť na ne pripravený. Preto treba mať vybudovaný systém, pomocou ktorého sa okamžite po detekcii spustia procesy na zabránenie ďalšieho šírenia chemických a/alebo biologických látok a najmä na záchranu ľudských životov. Predkladaná publikácia k tomu významne prispieva.

Kniha je vynikajúcim zdrojom komplexných informácií súvisiacich s problémom biologických a chemických zbraní a bioterorizmu. Podrobne sa venuje histórii, technológiám výroby a šírenia, klinickým aspektom aj legislatíve. Súčasťou knihy je obsiahla terminológia biologických a chemických zbraní.

Autori sú renomovaní odborníci v oblastiach medicíny, verejného zdravotníctva, mikrobiológie, toxikológie a súvisiacich vedných odborov. Aktívne sa podieľali na programoch OSN na kontrolu biologických zbraní a monitorovaní odzbrojenia.

Obsiahla monografia môže slúžiť ako učebnica pre poslucháčov lekárskych, farmaceutických a zdravotníckych škôl . Taktiež predstavuje zdroj cenných informácií pre pracovníkov rezortu zdravotníctva a pre spolupracujúce rezorty vnútra, obrany a ďalších, ktoré sa priamo, či nepriamo podieľajú na riešení mimoriadnych situácií, súvisiacich s použitím chemických a biologických zbraní. Kniha môže poslúžiť aj pri implementácii programov na ochranu pred zbraňami hromadného ničenia.