Bolesti hlavy v klinické praxi

Rudolf Kotas
Maxdorf, 2015
Signatúra: K 57868

Po dlhej dobe od vydania úspešnej knihy Migréna – patofyziologie a léčba vychádza vo vydavateľstve Maxdorf ďalšia kniha od významného českého neurológa Rudolfa Kotasa. Je zameraná na širší pôvod bolestí hlave, ktoré riešia lekári vo svojich ordináciách. Bolesti hlavy predstavujú veľký klinický problém, pretože existujú rôzne druhy bolestí, ich výskyt je vysoký a príčiny vzniku sú rôzne. Vo väčšine prípadov vedú k zníženiu kvality života, a v nemalom počte až k trvalej pracovnej neschopnosti. Na trhu chýbala publikácia zaoberajúca sa tak podrobne bolesťami hlavy, príčinách ich vzniku a možnej farmakoterapii.

Publikácia je okrem všeobecných aspektov bolesti členená na 4 kapitoly. Pomerne veľká časť sa venuje migréne z pohľadu klinického obrazu, patofyziológie, komorbidite migrény a farmakoterapie. Potom sú to ďalšie príčiny primárnej bolesti hlavy, pomerne obšírna a podrobná kapitola o sekundárnych bolestiach a na záver sú ostatné bolesti hlavy, kraniálne neuralgie a bolesti tváre. Kniha je doplnená tabuľkami, obrázkami a kazuistikami s CT skenmi.