Budem k vám úprimný...

Mária Andrášiová, Aleš Bednařík
Slovenská onkopsychologická spoločnosť, 2015
Signatúra: K 57959

Budem k vám úprimný... túto vetu zvyknú lekári používať vtedy, keď sa chystajú pacientovi oznámiť nepriaznivú správu. Zároveň však vystihuje hlavnú myšlienku tejto knihy, že ani ten najúprimnejší úmysel nestačí, ak ho nedokážeme vhodne a zrozumiteľne komunikovať.

Komunikačné zručnosti a prístup k pacientovi majú výrazný vplyv na to, ako zvláda liečbu a ako počas nej spolupracuje. Kvalita prístupu a komunikácie lekára s pacientom ovplyvňujú mieru jeho stresu a obáv, ktoré choroba prináša, a podstatne určujú mieru spokojnosti pacienta s poskytovanou starostlivosťou.

Výskumy týkajúce sa telesného a psychického prepojenia opakovane potvrdzujú, že mnohé v zdravotnom stave pacienta nie je len o fyzických symptómoch, ale aj o spôsobe, akým ich pacient vyhodnocuje a prežíva. A to je do značnej miery ovplyvnené tým, ako s ním lekár o jeho ťažkostiach komunikuje. Rozhovor je teda silným nástrojom ovplyvňovania stavu pacienta.

Kniha je praktickým sprievodcom efektívnej komunikácie s ukážkami viac ako 18 dialógov medzi lekárom a pacientom v rôznych fázach liečby. Autori na nich ilustrujú základný prístup, komunikačné zručnosti, ktoré pomáhajú lekárom konštruktívne zvládnuť náročné rozhovory s pacientmi a zároveň poukazujú aký nesmierny liečebný potenciál sa skrýva v odborne vedenej komunikácii. Na konci knihy je zaradená aj kapitola o príčinách a prevencii syndrómu vyhorenia, ktorý ovplyvňuje pracovný výkon lekára, prístup k pacientom a množstvo výskytu pracovných chýb a omylov.

Kniha je určená pre všetkých lekárov, sestry, študentov medicíny, ale aj pre blízkych a príbuzných ťažko chorých pacientov.