Cesty z úzkosti a deprese

Heinz-Peter Röhr
Portál, s.r.o., 2012
Signatúra: K 55370

Úspech, kariéra a blahobyt predstavujú pre mnohých naplnenie životného šťastia. Napriek tomu však v našej kultúre trpí stále viac ľudí úzkostnými stavmi, pocitmi nespokojnosti, frustráciou, neistotou a depresiami. Autor publikácie, ktorý pôsobí viac ako tridsať rokov ako psychoterapeut na oddelení liečby závislostí na klinike v nemeckom Fredeburgu, si kladie otázku, čo nám bráni viesť spokojný život.

Na pozadí grimmovskej rozprávky Diabol s tromi zlatými vlasmi sa zamýšľa nad podstatnými prvkami pravej životnej spokojnosti. S pomocou zrozumiteľných kazuistík a praktických cvičení nám k nej ukazuje cestu – lásku k sebe samým.