Člověk a jeho symboly

C.G. Jung
Portál, s.r.o., 2017
Signatúra: K 58959

Bohato ilustrovaná kniha je prvým a jediným dielom, v ktorom Carl Gustav Jung, zakladateľ analytickej psychológie, interpretuje rozhľadenému laickému čitateľovi svoju teóriu symbolov.

Kniha Človek a jeho symboly vznikla zvláštnym spôsobom. C.G. Jung, vždy pevný vo svojich rozhodnutiach, razantne odmietol žiadosť na napísanie čitateľsky prístupnej knihy, ktorá by hlavné a podstatné myšlienky jeho diela zhrnula v primeranom rozsahu a jazykom zrozumiteľným pre laikov. Krátko na to sa mu však prisnil sen, v ktorom nehovorí k lekárom a psychiatrom vo svojej pracovni, ale stojí na verejnom priestranstve a rozpráva k množstvu ľudí, ktorí ho uchvátene načúvajú a rozumejú...

A tak na základe tohto, pre neho významného sna, nadobudol presvedčenie, že má povinnosť svoje myšlienky vysvetliť zrozumiteľným jazykom aj laikom, a preto vo veku 83 rokov zostavil koncepciu tejto knihy vrátane zadania pre svojich spolupracovníkov. Jung sa tejto knihe venoval takmer celý posledný rok svojho života. Sám napísal prvú kapitolu Zbližovanie sa s nevedomím, v ktorej uvádza čitateľa do problematiky nevedomia a tiež archetypov a symbolov, tvoriacich jeho jazyk, a snov, prostredníctvom ktorých nevedomie komunikuje. Ďalšie kapitoly vytvorili podľa Jungových pokynov a pod jeho dohľadom jeho významní žiaci a nasledovníci - Joseph L. Henderson, Marie-Louise von Franz, Aniela Jaffé a Jolande Jacobi.

Celou knihou sa vinie presvedčenie, že človek môže dosiahnuť plnosť svojho života len prostredníctvom poznania a prijatia aspektov nevedomia, ktoré s ním komunikuje hlavne cez sny a ich symboly. Tie sa naviac ďalej odrážajú v celej ľudskej kultúre, umeleckej tvorbe všetkých vekov, v mytológii i v prejavoch náboženstva. Práve s pomocou bohatého ilustračného materiálu je čitateľ strhujúcim spôsobom oboznámený s hlavnými Jungovými pojmami ako nevedomie, archetyp, proces individuácie, bytostné Ja, animus a anima či mandala.