Core clinical cases in obstetrics and gynaecology

Mires, G., Khan, K.S., Gupta, J.K.
3. vydanie
Signatúra: K 55055

Táto zbierka klinických prípadov z gynekológie a pôrodníctva je koncipovaná na základe metód riešenia problémov, nie na základe patofyziologickej klasifikácie. Jednotlivé klinické prípady sú zoskupené do skupín podľa problémov pacientok, je tu 6 takýchto skupín z pôrodníctva a 7 skupín z gynekológie. Čo sa týka pôrodníctva, nájdeme tu prípady problémov v ranom tehotenstve, pri datovaní tehotenstva, v neskorom štádiu tehotenstva, ako aj pri samotnom pôrode a v šestonedelí. Z oblasti gynekológie autori vybrali problematiku abnormálneho maternicového krvácania, amenoreu a menopauzu, inkontinencie a prolaps, nádorové ochorenia, výtoky a bolesť, neplodnosť a kontrolu plodnosti. Každá skupina obsahuje 5-6 prípadov, ktoré začínajú históriou a popisom pacientkiných ťažkostí a problémov, pokračujú vyšetrením, ktorého výsledky vedú najprv k diferenciálnej a nakoniec k definitívnej diagnóze. Jednotlivé skupiny diagnóz predstavujú bežné klinické prípady, s ktorými sa študenti môžu stretnúť. Pri každom klinickom prípade sú uvedené kontrolné otázky aj správne odpovede na ne. Kniha podáva stručné a prehľadné informácie o najbežnejších gynekologických a pôrodníckych problémoch. Je vhodná najmä pre študentov medicíny.