Dermatovenerologie

Jiří Štork et al.
Galén, 2013, 2. vydanie
Signatúra: U 11129

Autori učebnice okrem toho, že zoznamujú čitateľov s novými poznatkami v dermatovenerológii, kladú dôraz na logiku diagnostiky kožných ochorení, na praktickosť, prehľadnosť, pochopiteľnosť a zrozumiteľnosť textu.

Päťstostránková publikácia obsahuje vyše 400 farebných obrázkov, množstvo schém a tabuliek. Obrázková dokumentácia pochádza prevažne z archívu dermatovenerologickej kliniky 1. Lekárskej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe. Kniha je doplnená aj o Receptár, v ktorom sú uvedené bežne používané a vyskúšané prípravky na liečbu dermatovenerologických ochorení.

Jednotlivé stránky publikácie sú doplnené o marginálie, ktoré sprehľadňujú zložitý text, umožňujú rýchlu orientáciu v texte a pre študentov sú tiež výbornou pomôckou pri opakovaní.

Publikácia poslúži pre výučbu študentov medicíny, ako základ znalostí pre atestáciu, či pre orientáciu praktických lekárov a špecialistov iných odborov v kožnom lekárstve.