Diagnostic Imaging:Obstetrics

Edited by P. Woodward
2. vydanie, 2011
Signatúra: K 54825

Táto publikácia sa zaoberá najnovšími poznatkami z oblasti diagnostického zobrazovania v pôrodníctve. Je rozdelená na 17 častí. Prvá z nich sa zaoberá zobrazovaním normálnej a patologickej gravidity v prvom trimestri. Ďalšie časti sa postupne venujú zobrazovacím metódam mozgu, chrbtice, tváre a krku, hrudníka, srdca, brušnej steny, gastrointestinálneho, močovopohlavného a muskuloskeletárneho systému plodu, a to ako za normálnych, tak aj za patologických podmienok. V 10. časti sa autori zaoberajú zobrazovaním normálnej aj patologickej pupočnej šnúry, placenty a membrán. Mnohopočetná gravidita je témou 11. časti. V 12. a 13. časti nájdeme informácie o využití zobrazovacích metód pri diagnostike chromozómových a multisystémových porúch a syndrómov a skríningu aneuploidie. Posledné štyri kapitoly sa venujú diagnostike transplacentárnych infekcií plodu, patologickým stavom spojeným s amniotickou tekutinou, diagnostike patologických podmienok týkajúcich sa gravidnej matky a popôrodným komplikáciám. Oproti prvému vydaniu pribudli nové kapitoly z embryológie, všetky obsahujú okrem detailných grafických zobrazení normálnych štruktúr plodu aj ich ultrasonografické a MRI zobrazenia. Pribudlo viac než 30 nových diagnóz. Pre každú diagnózu existuje nová obrázková galéria - v knihe je okolo 2400 obrázkov – a navyše je online dostupná elektronická kniha so stovkami ďalších zobrazení. V celej publikácii je venovaná veľká pozornosť diferenciálnej diagnostike. Nájdeme v nej množstvo ultrasonografických zobrazení aj farebných fotografií. Uvítajú ju najmä odborníci z rádiológie, perinatológie, kardiológie, patológie a genetike zaoberajúci sa diagnostikou v pôrodníctve.