Diferenciální diagnostika v oftalmologii v obrazech

Petra Svozílková, Jarmila Heissigerová, Pavel Diblík a kol.
Mladá fronta, 2015
Signatúra: K 57845

Publikácia Diferenciální diagnostika v oftalmologii v obrazech je koncipovaná formou obrázkového atlasu a poskytuje prehľad najčastejších očných chorôb, ktoré sú logicky zoradené podľa jednotlivých segmentov oka a očného okolia.

Patologický stav konkrétnej časti oka alebo očného okolia je tu prostredníctvom vysoko kvalitných náhľadových fotografií rozobraný z hľadiska diferenciálnej diagnostiky do najmenších detailov. Každý obrázok je doplnený krátkym výstižným popisom základných charakteristík daného patologického stavu. Fotografická dokumentácia pochádza z archívu autorov.

Autorom sa podarilo pripraviť dielo, ktoré sa bezpochyby stane účinnou pomôckou oftalmológov v ich každodennej klinickej praxi. Ich cieľom nebolo postihnúť všetky klinické, resp. diferenciálno-diagnostické obrazy. Predkladajú ukážky patológií, s ktorými sa oftalmológovia stretávajú najčastejšie.

Publikácia vznikla so zámerom umožniť čitateľovi rýchlo sa zorientovať v klinickej diagnóze najmä v prípade, keď si nie je celkom istý konečným záverom. Je určená predovšetkým oftalmológom, ale prínosné informácie v nej nájdu aj praktickí lekári, študenti lekárskych fakúlt a zdravotné sestry.