Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie

Pavel Brychta, Jan Stanek
Grada, 2014
Signatúra: K 56823

Monografia sa venuje estetickej plastickej chirurgii, korektívnej dermatológii a laserovej estetickej chirurgii, ktoré sú v súčasnosti mimoriadne vyhľadávané širokou verejnosťou.

Kniha je rozdelená do dvoch ucelených celkov. V prvej časti je všeobecný prehľad o historickom vývoji estetickej chirurgie, aplikovaná anatómia a fyziológia kože. Autori sa venujú dôležitým predoperačným postupom ako je výber pacientov, odporúčaná fotodokumentácia pri jednotlivých typoch zákrokov, možnosti anestézie v plastickej chirurgii a rozoberajú aj psychologický aspekt pacientov, ktorí zákrok podstupujú. V druhej, špeciálnej časti sú postupne rozoberané najvýznamnejšie chirurgické a nechirurgické postupy v oblasti hlavy a krku, trupu a končatín. Posledné kapitoly sú venované korektívnej dermatológii a laserovej estetickej chirurgii a kombinácii plasticko-chirurgických a laserových výkonov.

Publikácia je doplnená farebnými fotografiami a kresbami. Súčasťou knihy je aj DVD s kompletnou obrazovou dokumentáciou.