Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi

Richard Rokyta a kolektív
Grada, 2015
Signatúra: U 11582

Monografia je písaná ako učebnica pre základný predmet medicínskeho štúdia – fyziológiu a patologickú fyziológiu, preto vychádza z osnov výučby predmetu na lekárskych fakultách. Fyziológia pojednáva o základných fyziologických pochodoch u zdravého človeka. Úlohou patofyziológie je študovať a popisovať fyziologické procesy za patologických podmienok. Je veľmi ťažké určiť hranicu medzi fyziológiou a patológiou, preto prechod medzi týmito odbormi je plynulý a v klinickej praxi sa vzájomne prelínajú a súčasne aj dopĺňajú.

Fyziológia a patofyziológia jednotlivých sústav a procesov je rozdelená do 31 kapitol. Každá začína kazuistikou a kapitoly sú doplnené početnými prehľadnými tabuľkami a obrázkami či už fyziologických alebo patofyziologických javov. Pozornosť je venovaná nielen základným funkciám, ale aj regulačným mechanizmom a ich poruchám.

Učebnica je určená študentom všetkých lekárskych fakúlt v Slovenskej a Českej republike, pomôže lekárom pri príprave na atestačné alebo kvalifikačné skúšky, ale ocenia ju aj lekári všetkých medicínskych odborov k pochopeniu dejov prebiehajúcich v ľudskom tele za fyziologických a patofyziologických podmienok.