Geriatria pre praktického lekára

Ladislav Hegyi, Štefan Krajčík
Herba, 2015
Signatúra: K 57121

Súčasný trend predlžovania ľudského veku priniesol mnohé ďalšie sociálne, zdravotné a iné problémy. Geriatria sa zaoberá nielen problematikou starnutia a staroby, ale aj chorobami tejto časti populácie. Publikácia predstavuje už tretie prepracované a doplnené vydanie knižnej príručky Geriatria pre praktického lekára.

Kniha je rozdelená na tri celky. Úvod je venovaný všeobecnej časti o gerontológii, sociálnych problémoch seniorov a starostlivosti o seniorov. Ďalšia časť knihy popisuje geriatrické syndrómy a symptómy a v poslednej nájdete najčastejšie choroby vo vyššom veku so základnou diagnostikou a liečbou.

So zdravými, ale hlavne s chorými seniormi prichádzajú najčastejšie do kontaktu všeobecní lekári, pre ktorých je táto príručka určená.