Internistická propedeutika

Štefan Hrušovský a kol.
Herba, spol. s.r.o., 2013
Signatúra: K 55585

Táto monografia pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie lekárov a ďalších pracovníkov klinických a paraklinických odborov vychádza s cieľom upevniť spoločný základ internistických disciplín. Nadväzuje na bohatú slovenskú tradíciu publikácií o internistickej propedeutike.

Kniha obsahuje metodologicky zamerané texty, ako sú komunikačné zručnosti, anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, laboratórne a zobrazovacie metódy, malé intervencie a špeciálne vyšetrenia podľa systémov. V textoch zameraných eticky a klinicky sa uvádzajú špecifické aspekty medziľudských vzťahov v diagnostickom a liečebnom procese, všeobecná symptomatológia a významné syndrómy vnútorných chorôb.

Monografia sa zaoberá predovšetkým chorými v starostlivosti praktického lekára a internistu, a to v domácom prostredí, v ambulantnej starostlivosti i v ústavnej starostlivosti. Obsahuje pritom informácie užitočné pri poznávaní nielen vnútorných, ale aj interdisciplinárnych chorôb a ďalších patologických stavov. Preto je určená lekárom – špecialistom disciplín so spoločným internistickým kmeňom, aj špecialistom pracovného, posudkového a revízneho lekárstva, neurológom, rehabilitačným lekárom. Je určená aj študentom fakúlt ošetrovateľstva. V publikácii si nájdu dôležité informácie aj poslucháči a absolventi fakúlt verejného zdravotníctva, laboranti a ďalší pracovníci v zdravotníctve.