Klinická dermatovenerologie 2. diel

J. Hercogová et al.
Mladá fronta, 2019
Signatúra: U 12246

Celkovo až 73 autorov sa spojilo pri tvorbe unikátnej česko-slovenskej učebnice Klinická dermatovenerologie. Cieľom autorského kolektívu bolo vytvoriť základnú učebnicu, ktorá bude pokrývať celú šírku odboru dermatovenerológie a bude porovnateľná so zahraničnými učebnicami a to obsahom aj formou. Obsah knihy vychádza z veľkých medzinárodných učebníc, vzorom bola najmä Fitzpatrick´s dermatology in general medicine, ale i ďalšie.

Druhý diel publikácie obsahuje kapitoly o kožných prejavoch systémových chorôb (nutričných, metabolických a dedičných porúch, ochorení kostnej drene alebo krvi, chorôb vnútorných orgánov, autoimunitných reumatických ochorení a cievnych chorôb), o kožných infekčných ochoreniach, o dermatologickej terapii, korektívnej dermatológii, alternatívnej medicíne v dermatológii a psychoterapii v dermatovenerológii.
Pretože dermatovenerológia je vizuálny odbor, autori kládli dôraz na obrazovú dokumentáciu a prehľadnosť. V knihe je uverejnených množstvo fotografií, obrázkov a tabuliek. Je jednotne členená a graficky spracovaná tak, aby sa v naj dalo ľahko orientovať.

Kniha je písaná česky alebo slovensky, názvy chorôb sú preložené aj do angličtiny a nemčiny, event. i francúzštiny. Každá nozologická jednotka má uvedené synonymá, ak existujú, a vysvetlenie pôvodu názvu dermatóz. Súčasťou textov sú kódy chorôb podľa medzinárodnej klasifikácie (ICD-10) a kódy zriedkavých chorôb (ORPHA). Autori kládli dôraz na jednotnú odbornú terminológiu, ktorú sa snažili zjednotiť na základe súčasného konsenzu International League of Dermatological Societies, publikovaného v roku 2017.