Klinická kardiologie

Jan Vojáček, Jiří Kettner a kol.
Nucleus HK, 2012, 2. vyd.
Signatúra: K 55702

V dôsledku rýchleho rozvoja kardiológie, hlavne v oblasti arytmológie, dochádza už k druhému vydaniu tejto knihy v priebehu štyroch rokov. Na knihe sa podieľali špičkoví českí odborníci, ktorí tu zahrnuli najnovšie dostupné poznatky z klinickej kardiológie.

Oproti pôvodnému vydaniu sa vypustili anatomicky zamerané kapitoly. Novým spôsobom sú poňaté úvodné kapitoly, ktoré sa venujú prístupu k chorému, uvádzajú rozhodovacie procesy v kardiológii, vysvetľujú medicínu založenú na dôkazoch a zdroje dát v súčasnej kardiológii. Jedenásť kapitol obsahuje nasledovnú problematiku: prevencia aterosklerózy, ischemická srdcová choroba, arteriálna hypertenzia, poruchy srdcového rytmu, srdcové zlyhanie, kardiomyopatie, myokarditídy, ochorenia perikardu, chlopňové srdcové vady, pľúcna embólia, pľúcna hypertenzia, cor pulmonale, vrodené srdcové ochorenia a ďalšie špeciálne problémy v kardiológii. Tiež je tu zaradená angiologická problematika, a to v samostatnej kapitole. Riešia sa v nej ochorenia a poranenia aorty a periférnych ciev.

Kniha je prehľadná, s množstvom doplňujúcich tabuliek a obrázkov, jednotlivé kapitoly sú farebne odlíšené tak, aby pomáhala v každodennej praxi lekárom, ktorí sa zaoberajú kardiologickou problematikou. Je aj pomôckou študentom lekárskych fakúlt alebo lekárom, ktorí sa pripravujú na atestáciu.